Giải câu 2 trang 60 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 60 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Từ hộp thư điện tử Gmail, An có thể tải xuống các tài liệu với tốc độ tối đa là 0,5 Mb/s. Khi An tải xuống nhiều tài liệu cùng một lúc thì tốc độ tải xuống cho mỗi tài liệu sẽ bằng tốc độ tối đa chia cho số lượng tài liệu, biết rằng các tài liệu có dung lượng như nhau.

Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

Số tài liệu cần tải xuống

7

8

20

21

28

Tốc độ tải xuống

Bài làm:

Số tài liệu cần tải xuống và tốc độ tải xuống là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau với hệ số tỉ lệ k = 0,5. Từ đó, ta có bảng đầy đủ sau:

Số tài liệu cần tải xuống

7

8

20

21

28

Tốc độ tải xuống (Mb/s)

0,0625

0,025

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021