Giải câu 3 trang 72 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 72 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD và của hình tam giác PQR trong hình bên.

Giải câu 3 trang 72 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Bài làm:

  • Tọa độ của các đỉnh của hình chữ nhật ABCD:

A(0,5; 2); B(2; 2) C(2; 0); D(0,5; 0).

  • Tọa độ của các đỉnh của tam giác PQR:

P(-3; 3); Q(-1; 1); R(-3; 1).

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021