Giải câu 3 trang 78 sách toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 78 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Xem hình sau, đố em biết

a) Bé trai tròn 5 tuổi (60 tháng) cân nặng bao nhiêu là cao hơn so với tuổi, là bình thường, là suy dinh dưỡng vừa, là suy dinh dưỡng nặng?

b) Một bé trai cân nặng 9,5 kg khi tròn 24 tháng tuổi thuộc loại cân nặng cao hơn so với tuổi, bình thường, suy dinh dưỡng vừa, suy dinh dưỡng nặng?

Giải VNEN toán đại 7 bài 6: Mặt phẳng tọa độ

Bài làm:

Từ hình vẽ:

a) Bé trai tròn 5 tuổi (60 tháng) cân nặng:

  • Từ 24 kg trở lên là cao hơn so với tuổi.
  • Từ 14 đến 24 kg là bình thường.
  • Từ 12 đến 14 kg là suy dinh dưỡng vừa.
  • Dưới 12 kg là suy dinh dưỡng nặng.

b) Bé trai tròn 24 tháng tuổi cân nặng 9,5 kg là suy dinh dưỡng vừa.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021