Giải câu 2 trang 46 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Thế nào là số hữu tỉ dương, số hữu tỉ âm? Số hữu tỉ nào không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm?

Bài làm:

- Số hữu tỉ lớn hơn 0 là số hữu tỉ dương.

- Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 là số hữu tỉ âm.

- Số 0 không là số hữu tỉ âm cũng không là số hữu tỉ dương.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021