Giải câu 4 trang 80 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 80 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Giả sử A và B là hai điểm thuộc đồ thị hàm số y = 3x + 1.

a) Tung độ của A bằng bao nhiêu nếu hoành độ của nó bằng .

b) Hoành độ của B bằng bao nhiêu nếu tung độ của nó bằng -8.

Bài làm:

A, B thuộc đồ thị hàm số nên tọa độ của chúng thỏa mãn biểu thức của hàm số.

a) , suy ra: $y = 3\times \frac{2}{3} + 1 = 3$

Vậy A(, 3).

b) , suy ra: $x = \frac{y - 1}{3} = \frac{-8 - 1}{3} = -3$.

Vậy B(-3; -8).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021