Giải câu 3 trang 124 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 124 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Tìm các tia phân giác trên hình 84. Nói rõ chúng là tia phân giác của góc nào. Hãy chứng minh điều đó.

Giải câu 3 trang 124 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Bài làm:

Gọi H là giao điểm của hai đường thẳng MN và PQ.

Xét và $\bigtriangleup QMH$

PH = HQ (theo giả thiết);

;

MH chung;

Do đó (c.g.c).

Suy ra: (hai góc tương ứng bằng nhau.

Suy ra MH là tia phân giác của góc PMQ.

Chứng minh tương tự: (c.g.c)

hay NH là tia phân giác của góc PNQ.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021