Giải câu 3 trang 17 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 17 toán VNEN 7 tập 1

So sánh

a) -3 và -3$\frac{2}{9}$; b) -4,12 và -4,21; c) -7,3 và -7,03.

Bài làm:

a) -3 > -3$\frac{2}{9}$; b) -4,12 > -4,21; c) -7,3 < -7,03.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021