Giải câu 1 trang 68 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

D. E Hoạt động vận dụng và tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 68 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Ánh sáng đi với vận tốc 300000 km/s. Hàm số d = 300000t mô tả quan hệ giữa khoảng cách d và thời gian t.

a) Ánh sáng đi được quãng đường dài bao nhiêu kilomet trong 20 giây?

b) Ánh sáng đi được quãng đường dài bao nhiêu kilomet trong 1 phút?

Bài làm:

a) Quãng đường đi được của ánh sáng trong 20 giây là: d = 300000x20 = 6000000 (km).

b) Quãng đường đi được của ánh sáng trong vòng 1 phút là:

Đổi: 1 phút = 60 giây;

d = 300000x60 = 18000000 (km).

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021