Giải câu 3 trang 34 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 34 toán VNEN 7 tập 1

Viết các số thập phân hữu hạn sau dưới dạng phân số tối giản:

a) 0,32; b) -0,124; c) 1,28; d) -3,12.

Bài làm:

a) 0,32 = ; b) -0,124 = -$\frac{31}{250}$; c) 1,28 = $\frac{32}{25}$; d) -3,12 = -$\frac{78}{25}$.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021