Giải câu 3 trang 48 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Điền các số thích hợp vào chỗ chấm:

a) : ... = $\frac{50}{12}$ : (-0,06); b) (2. ... - 1)$^{3}$ = -8;

c) = ...; d) 0,944 - 2. ... = 3,268.

Bài làm:

a) ; b) $\frac{-1}{2}$; c) 80; d) -1,162.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021