Giải câu 2 trang 141 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 141 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Đặt đề toán theo hình 120. Sau đó vẽ lại hình theo đề toán rồi cho biết số đo góc DAE.

Giải câu 2 trang 141 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Bài làm:

Đề bài: Cho tam giác ABC đều. Lấy về phía ngoài tam giác ABC các điểm D và E sao cho các tam giác DBA và ECA vuông cân lần lượt tại B và C.

- Các em vẽ lại hình 120 vào vở.

Các tam giác DBA và ECA là các tam giác vuông cân nên: .

ABC là tam giác đều nên: .

- Số đo góc DAE là: .

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021