Giải câu 3 trang 73 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 73 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Giải câu 3 trang 73 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Quan sát hình vẽ trên:

- Xác định vị trí của chiếc nhẫn, vòng cổ, chiếc đĩa bạc trên mặt phẳng toạn độ Oxy.

- Đánh dấu các điểm rồi xác định tọa độ của chúng.

Bài làm:

Từ hình vẽ ta xác định được tọa độ của chiếc nhẫn, vòng cổ, chiếc đĩa bạc.

Coi tọa độ của chiếc nhẫn là điểm A, vòng cổ là điểm B, chiếc đĩa bạc là điểm C. Như vậy, tọa độ của các vật lần lượt là: A(4; 2); B(3; 5); C(6; 1).

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021