Giải câu 1 trang 137 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

Câu 1: Trang 137 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Đố: Trong lúc anh Nam dựng cho tủ đứng thẳng, tủ có bị vướng vào trần nhà không? (h.112)

Giải câu 1 trang 137 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Bài làm:

Tủ không bị vướng vào trần nhà khi đường chéo của tủ nhỏ hơn chiều cao của nhà.

Đường chéo của tủ là: (dm) < 21 dm.

Vậy tủ không bị vướng vào trần nhà.

  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021