Giải câu 3 trang 20 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 20 toán VNEN 7 tập 1

Em có biết?

a) Các nhà khoa học đã tính được rằng vận tốc của ánh sáng là 299792,33 km/s. Ánh sáng đi từ Mặt Trời đến Trái Đất mất 8 phút 19 giây. Hỏi Mặt Trời cách Trái Đất bao nhiêu ki-lô-mét?

b) Ánh sáng đi từ Mặt Trời đến Sao Thủy – là hành tinh gần Mặt Trời nhất – mất 3 phút 13 giây. Hỏi Sao Thủy cách Mặt Trời bao nhiêu ki-lô-mét?

c) Ánh sáng đi từ Mặt Trời đến Sao Kim – là hành tinh gần Mặt Trời thứ hai – mất 6 phút 1 giây. Hỏi Sao Thủy cách Mặt Trời bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài làm:

a) 8 phút 19 giây = 499 giây.

Khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất là: 449 . 299792,33 = 149596372,7 (km).

b) 3 phút 13 giây = 193 giây.

Khoảng cách từ Mặt Trời đến Sao Thủy là: 193 . 299792,33 = 57859919,69 (km).

c) 6 phút 1 giây = 361 giây.

Khoảng cách từ Mặt Trời đến Sao Kim là: 361 . 299792,33 = 108225031,1 (km).

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021