Giải câu 1 trang 40 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 40 toán VNEN 7 tập 1

Điền các kí hiệu , $\notin$ thích hợp vào chỗ chấm:

5,2 ... Q; 4,6351 ... I; -7,0903 ... Q; 1,333 ... I.

Bài làm:

5,2 Q; 4,6351 I; -7,0903 $\notin$ Q; 1,333 I.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021