Giải câu 1 trang 105 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 105 toán VNEN 7 tập 1

Biết rằng một tam giác có cả ba góc bằng nhau.

- Hãy cho biết số đo các góc của tam giác đó.

- Hãy cho biết số đo các góc ngoài của tam giác đó.

Bài làm:

- Ta có tổng ba góc của một tam giác bằng 180 (định lí 1) mà ba góc của tam giác đã cho bằng nhau nên số đo mỗi góc của tam giác đó sẽ bằng 180 : 3 = 60.

- Số đo các góc ngoài của tam giác đó sẽ bằng 60 + 60 = 120.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021