Giải câu 1 trang 124 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

D. E Hoạt động vận dụng và tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 124 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Cho góc xOy. Lấy điểm A trên tia Ox, điểm B trên tia Oy sao cho OA = OB. Trên tia Ax lấy điểm C, trên tia By lấy điểm D sao cho AC = BD. Chứng minh rằng .

Bài làm:

Giải câu 1 trang 124 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Xét và $\bigtriangleup OBC$

OA = OB (theo giả thiết);

chung;

OD = OC (tổng của các đoạn thẳng bằng nhau);

Do đó (c.g.c).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021