Giải câu 1 trang 127 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 127 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Cho góc xOy khác góc bẹt, Ot là tia phân giác của góc đó. Qua điểm H thuộc tia Ot, kẻ đường vuông góc với Ot, nó cắt Ox và OY theo thứ tự ở A và B.

a) Chứng minh rằng H là trung điểm của AB.

b) Lấy điểm C thuộc tia Ot, chứng minh .

Bài làm:

Giải câu 1 trang 127 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

a) Xét và $\bigtriangleup OHB$ có:

OH cạnh chung;

(Ot là tia phân giác);

;

$\bigtriangleup OHA = \bigtriangleup OHB$; (g.c.g)

Suy ra: HA = HB (hai cạnh tương ứng bằng nhau) hay H là trung điểm của AB.

b) Xét và $\bigtriangleup HBC$ có:

CH cạnh chung;

;

HA = HB (theo câu a)

$\bigtriangleup HAC = \bigtriangleup HBC$ (c.g.c);

Suy ra: (hai góc tương ứng bằng nhau).

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021