Giải câu 4 trang 28 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 28 toán VNEN 7 tập 1

Lập tất cả các tỉ lệ thức có được từ các số sau: 2,4; 4,0; 2,1; 5,6.

Bài làm:

Xét từng cặp tích:
2,4.4,0 = 9,6 khác với 2,1.5,6 = 11,76
2,4.2,1 = 5,04 khác với 4,0.5,6 = 22,4
2,4.5,6 = 13,44 khác với 4,0.2,1 = 8,4
Vậy từ 4 số đã cho không lập được tỉ lệ thức nào.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021