Soạn giản lược bài dấu gạch ngang

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 7 Dấu gạch ngang giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

Phần luyện tập

Câu 1:

Công dụng của dấu gạch ngang trong các câu:

a) Đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích cho "Mùa xuân của tôi".

b) Đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích cho tính cách của nhân vật anh.

c) Đặt ở đầu dòng đánh dấu lời nói trực tiếp của các nhân vật.

d) Nối các từ nằm trong liên danh: Hà Nội - Vinh

e) Nối các từ nằm trong liên danh: Thừa Thiên - Huế

Câu 2:

Tác dụng của đấu gạch nối: nối các tiếng trong từ tên riêng của các thành phố nước ngoài Béc-lin, An-dát, Lo-ren

Câu 3:

a) Sùng bà - một con người độc ác, cay nghiệt - đã đổ riệt cho Thị Kính tội mưu sát chồng rồi đuổi nàng ra khỏi nhà trong đếm tối.

b) Cuộc gặp gỡ những đại diện học sinh cả nước - những học sinh xuất sắc nhất từ các trường - đã thành công tốt đẹp


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021