Soạn giản lược bài văn bản báo cáo

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 7 Văn bản báo cáo giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

Phần luyện tập

Câu 1:

Các lỗi cần tránh khi viết một văn bản báo cáo:

  • Tên văn bản viết chữ thường
  • Về hình thức: Các phần trong báo cáo trình bày không cân đối, tối nghĩa
  • Về nội dung: Các kết quả báo cáo không được nếu rõ ràng với các số liệu chi tiết, cụ thể mà chỉ nói chung chung

Trắc nghiệm ngữ văn 7: bài Văn bản báo cáo
  • lượt xem