Tìm hiểu vai trò của tiếng nói và chữ viết trong học tập Giải Khoa học tự nhiên 7 bài 29

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Vai trò của tiếng nói và chữ viết

Tìm hiểu vai trò của tiếng nói và chữ viết trong học tập - Khoa học tự nhiên 7 bài 29, mời các bạn cùng theo dõi đáp án chi tiết cho câu hỏi trong bài viết dưới đây do KhoaHoc đăng tải.

Thảo luận theo nhóm các nội dung sau:

- Tại sao tiếng nói và chữ viết cũng là tín hiệu gây ra các PXCĐK cấp cao? Lấy VD.

- Tiếng nói và chữ viết liên quan đến sự tưởng tượng của sự vật và hiện tượng như thế nào?

- Tiếng nói và chữ viết là phương tiện để con người giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm như thế nào?

Bài làm:

- Tiếng nói và chữ viết có thể giúp ta mô tả các sự vật, trình bày các hiện tượng mà không cần có sự vật mà cũng làm cho người nghe, người đọc tưởng tượng ra được.

VD: Nói đến chanh ta có thể hình dung đến quả chanh tươi rất chua nếu đã từng ăn chanh.

- Nhờ có tiếng nói và chữ viết, con người có thể trao đổi với nhau những kinh nghiệm, từ đó hình thành văn hóa xã hội.

=> tiếng nói và chữ viết là cơ sở cho tư duy trừu tượng