Khoa học tự nhiên 7 bài 2: Nguyên tử, nguyên tố hóa học

  • 1 Đánh giá

Soạn bài 2: Nguyên tử, nguyên tố hóa học - sách VNEN khoa học tự nhiên 7 trang 8. Phần dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học, cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Quan sát hình ảnh về cấu trúc nguyên tử

1. nguyên tử có cấu tạo như thế nào?

2. nguyên tử có mang điện không?

3. nguyên tố hóa học có thể định nghĩa theo nguyên tử như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Nguyên tử (SGK trang 9)

1.Nguyên tử có thành phần cấu tạo như thế nào?

2.Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi những loại hạt cơ bản nào?

3. Nêu đặc điểm của nững loại hạt cấu tạo nên nguyên tử?

=> Xem hướng dẫn giải

II. Nguyên tố hóa học (SGK trang 9)

1. Các nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học có những đặc điểm chung nào ?

2. Nguyên tố hóa học là gì? Tại sao cần có chế độ ăn đầy đủ đầy đủ các nguyên tố hóa học cần thiết ?

3. Dựa vào bảng 2.1, hãy viết kí hiệu hóa học của các nguyên tố: natri, magie, sắt, clo và cho biết số p và số e trong mỗi nguyên tử của các nguyên tố đó.

=> Xem hướng dẫn giải

III. Nguyên tử khối. Phân tử khối

1. Nguyên tử khối

Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây. ( thể tích; kích thước; đvC; khối lượng)

Nguyên tử khối là.....(1)......của một nguyên tử tính bằng.....(2)......

=> Xem hướng dẫn giải

2. Phân tử khối (SGK trang 10)

Dựa vào bảng 2.1 (sgk trang 15) hãy tính phân tử khối của các chất sau:

a, Khí (Cl2) (chất khử trùng nước sinh hoạt)

b, Axit sunfuric (H2SO4) (hợp chất quan trọng trong công nghiệp)

c, Kali pemanganat (KMnO4) (còn gọi là thuốc tím)

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. a, Hãy kể tên kí hiệu và điện tích của các loại hạt trong nguyên tử.

b, Hãy giải thích tại sao nguyên tử lại trung hòa về điện.

2. Nguyên tố hóa học là gì ? Cách biểu diễn nguyên tố hóa học như thế nào ? Viết tên và kí hiệu của 3 nguyên tố hóa học mà em biết.

3. Hãy tính phân tử khối của các chất sau:

a, Bari hidroxit (Ba(OH)2)

b, Lưu huỳnh dioxit (SO2)

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

Khi thổi một quả bóng bay bằng hơi thở của chúng ta thì bóng bay chỉ bay là là trên nền nhà, nhưng nếu nạp khí hidro vào bóng bay thì bóng bay sẽ bay lên cao. Em hãy giải thích hiện tượng trên.

=> Xem hướng dẫn giải

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Viết một đoạn văn ngắn khoảng 100 từ về đề tài mô tả vai trò của các nguyên tố hóa học trong cuộc sống con người.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 390 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 VNEN