Hãy kể tên kí hiệu và điện tích của các loại hạt trong nguyên tử

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. a, Hãy kể tên kí hiệu và điện tích của các loại hạt trong nguyên tử.

b, Hãy giải thích tại sao nguyên tử lại trung hòa về điện.

2. Nguyên tố hóa học là gì ? Cách biểu diễn nguyên tố hóa học như thế nào ? Viết tên và kí hiệu của 3 nguyên tố hóa học mà em biết.

3. Hãy tính phân tử khối của các chất sau:

a, Bari hidroxit (Ba(OH)2)

b, Lưu huỳnh dioxit (SO2)

Bài làm:

Câu 1:

a, Các loại hạt trong nguyên tử là:

  • Proton (p) điện tích (+)
  • Notron (n) không mang điện
  • electron (e) điện tích (-)

b, Nguyên tử trung hòa về điện vì:

Trong nguyên tử có 2 hạt mang điện trái dấu là proton mang điện tích (+) và electron mang điện tích (-) mà trong nguyên tử số hạt p = số hạt e nên nguyên tử trung hòa về điện.

Câu 2:

Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.

Cách biểu diễn nguyên tố hóa học: Mỗi nguyên tố hóa học được biểu diễn bằng 1 hay 2 chữ cái trong đó chữ cái đầu được viết ở dạng chữ in hoa, gọi là kí hiệ hóa học

VD:

  • Canxi: Ca
  • Magie: Mg
  • Natri: Na

Câu 3:

Phân tử khối Ba(OH)2 = 137 + (16 + 1) x 2 = 171 (đvC)

Phân tử khối SO2 = 32 + 16 x 2 = 64 (đvC)

  • 59 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021