3. Tìm hiểu sự hình thành PXCĐK

  • 1 Đánh giá

3. Tìm hiểu sự hình thành PXCĐK

Quan sát hình 29.2 và sắp xếp lại thức tự các hình cho đúng với trình tự quá trình hình thành PXCĐK tiết nước bọt ở loài chó.

Bài làm:

Thứ tự đúng là: 3 – 4 – 2 – 1

  • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021