Hãy bổ sung thông tin vào bảng dưới đây theo mẫu và so sánh khối lượng của 1 mol chất với nguyên tử khối và phân tử khối của các chất tương ứng.

  • 1 Đánh giá

2. Khối lượng mol (M)

1.Quan sát các thông tin trong hình:

2. Hãy bổ sung thông tin vào bảng dưới đây theo mẫu và so sánh khối lượng của 1 mol chất với nguyên tử khối và phân tử khối của các chất tương ứng.

HìnhChấtSố mol chấtKhối lượng của 1 mol chất
aNa1 mol23 gam
b
c
d
đ

Bài làm:

HìnhChấtSố mol chấtKhối lượng của 1 mol chất
aNa1 mol23 gam
bCaCO31100 gam
cH212 gam
dCO20,522 gam
đC2H5OH146 gam

khối lượng của 1 mol chất = số nguyên tử khối, phân tử khối của các chất tương ứng

  • 105 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021