Sau đây là các chất dẫn điện: vàng, đồng, than chì, các dung dịch axit, kiềm, muối, nước thường dùng và các chất cách điện: nước nguyên chất, gỗ khô, chất dẻo, nhựa,.....Hãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần theo chiều mũi tên về tính dẫn điện và cách điện.

  • 1 Đánh giá

2. Sau đây là các chất dẫn điện: vàng, đồng, than chì, các dung dịch axit, kiềm, muối, nước thường dùng và các chất cách điện: nước nguyên chất, gỗ khô, chất dẻo, nhựa, thủy tinh, sứ. Hãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần theo chiều mũi tên về tính dẫn điện và cách điện.

Bài làm:

Thứ tự tăng dần về tính dẫn điện: nước thường dùng, muối, dd kiềm, dd axit, than chì, vàng, đồng.

Thứ tự tăng dần về tính cách điện: nước nguyên chất, gỗ khô, nhựa, cao su, thủy tinh, sứ.

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST