Trò chơi đóng vai

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Trò chơi đóng vai:

- Cử học sinh đóng vai là các phân tử đường và chất xúc tác. Số học sinh đóng phân tử đường (biểu tượng hình lục giác) có thể gấp 4 lần học sinh đóng xúc tác (hình chiếc kéo). Các phân tử đường cầm tay nhau thành chuỗi dài minh họa cấu trúc phân tử tinh bột.

- Những học sinh đóng vai xúc tác đến như chiếc kéo cắt đứt liên kết giữa các phân tử đường.

- Đưa học sinh mẩu bánh, yêu cầu học sinh ăn và nhai cho đến khi thấy vị ngọt thì nuốt.

- Tại sao các em lại thấy có vị ngọt, mặc dù chỉ ăn bánh mà không ăn đường?

- Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi: Trong quá trình quang hợp, cây xanh đã lấy ở môi trường chất gì và trả lại môi trường chất gì?

- Các chất được trao đổi giữa cơ thể với môi trường như thế nào? Thường là những chất gì?

Bài làm:

- Trong nước bọt chứa chất xúc tác làm phân giải tinh bột (bánh) thành đường nên ta thấy có vị ngọt.

- Trong quá trình quang hợp, cây xanh lấy khí cacbonic và nước từ môi trường và trả lại môi trường khí oxi.

- Các được trao đổi giữa cơ thể với môi trường thông qua các hoạt động tiêu hóa, hô hấp, bài tiết.

Các chất lấy vào cơ thể thường là các chất dinh dưỡng, cần thiết (nước, muối khoáng, oxi,…), các chất trả lại môi trường thường là các chất dư thừa, cặn bã, độc hại (cacbonic, nước tiểu, …)

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST