Kể tên các đồ vật có trong gia đình em mà khi chiếu ánh sáng tới nó thì xảy ra hiện tượng: truyền thẳng, phản xạ, khúc xạ.

  • 1 Đánh giá

6. Kể tên các đồ vật có trong gia đình em mà khi chiếu ánh sáng tới nó thì xảy ra hiện tượng:

  • truyền thẳng
  • phản xạ
  • khúc xạ

Bài làm:

Truyền thẳng: gương cửa sổ, túi nilon....

Phản xạ: gương , gương chiếu hậu....

Khúc xạ: bình nước, bể cá....

  • 51 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021