Quá trình sản sinh trứng và tinh trùng Giải Khoa học tự nhiên 7 bài 31

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Vai trò của tinh hoàn và buồng trứng đối vớ sự hình thành tinh trùng và trứng

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi đáp án cho câu hỏi trong phần Vai trò của tinh hoàn và buồng trứng đối với sự hình thành tinh trùng và trứng như thế nào - Khoa học tự nhiên 7 bài 31.

Hoàn thành bảng 31.2:

Bảng 31.2. Quá trình sản sinh trứng và tinh trùng

Quá trình sinh tinh trùng

Quá trình sinh trứng

Bài làm

Quá trình sinh tinh trùng

Quá trình sinh trứng

tinh trùng được tạo thành nhờ quá trình phân chia của các tế bào thuộc ống sinh tinh trong tinh hoàn.

trứng được tạo thành nhờ sự phân chia của các tế bào nang trứng thuộc buồng trứng.