Hoàn thành bảng: Quá trình sản sinh trứng và tinh trùng

  • 1 Đánh giá

2. Vai trò của tinh hoàn và buồng trứng đối vớ sự hình thành tinh trùng và trứng như thế nào?

Hoàn thành bảng 31.2:

Bảng 31.2. Quá trình sản sinh trứng và tinh trùng

Quá trình sinh tinh trùng

Quá trình sinh trứng

Bài làm:

Quá trình sinh tinh trùng

Quá trình sinh trứng

tinh trùng được tạo thành nhờ quá trình phân chia của các tế bào thuộc ống sinh tinh trong tinh hoàn.

trứng được tạo thành nhờ sự phân chia của các tế bào nang trứng thuộc buồng trứng.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 VNEN