1. Quan sát hình 24.1: So sánh sự thay đổi về hình dạng, kích thước của phổi và lồng ngực của người ở trạng thái hít vào và thở ra trong hình dưới đây:

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

1. Quan sát hình 24.1: So sánh sự thay đổi về hình dạng, kích thước của phổi và lồng ngực của người ở trạng thái hít vào và thở ra trong hình dưới đây:

Bài làm:

- Khi hít vào lồng ngực mở rộng, thể tích phổi và lồng ngực tăng lên

- Khi thở ra lồng ngực mở rộng, thể tích phổi và lồng ngực giảm xuống

  • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST