3. Thải nước tiểu

  • 1 Đánh giá

3. Thải nước tiểu

a, Hãy sắp xếp các câu sau theo thứ tự đúng thể hiện được đường đi của nước tiểu chính thức sau khi được hình thành ở các đơn vị chức năng của thận:

1. Nếu cơ vòng mở ra, nước tiểu sẽ thoát ra ngoài

2. Nước tiểu chính thức được tích trữ trong bóng đái

3. Tiếp đó, nước tiểu chính thức được chuyển tới bóng đái qua ống dẫn nước tiểu.

4. Nước tiểu chính thức sau khi hình thành được dẫn xuống ống góp sau đó được dẫn xuống bể thận

5. Lượng nước tiểu trong bóng đái lên tới 200ml sẽ làm căng bóng đái, gây cảm giác buồn tiểu......

Bài làm:

Thứ tự đúng: 4-3-2- 5-1

  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST