D. Hoạt động vận đông

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận động

Em hãy thảo luận với các bạn và nêu một số bệnh lấy nhiễm thường gặp trong đời sống , cho biết tác nhân gây bệnh là gì?

Bảng 12.6. Bệnh lây nhiễm

STTTên bệnhNguyên nhân
1
2
3
4

Bài làm:

STTTên bệnhNguyên nhân
1Quai bịdo virut
2cúm H5N1do virut
3zonado virut
4hắc làodo nấm

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST