1. Sử dụng dụng cụ đo hàm lượng chất khí oxi và cacbonic tiến hành thí nghiệm về sự hô hấp của người (những nơi không có bộ thí nghiệm này có thể thay bằng thí nghiệm thở qua ống hút vào bình đựng nước vôi trong sẽ thấy nước vôi vẩn đục).

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Sử dụng dụng cụ đo hàm lượng chất khí oxi và cacbonic tiến hành thí nghiệm về sự hô hấp của người (những nơi không có bộ thí nghiệm này có thể thay bằng thí nghiệm thở qua ống hút vào bình đựng nước vôi trong sẽ thấy nước vôi vẩn đục).

Bài làm:

- khí oxi khi hít vào nhiều hơn khi thở ra

- Khí cacbonic khi hít vào ít hơn khi thở ra

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021