Hãy dự đoán hiện tượng sẽ xảy ra nếu cọ xát thanh nhựa vào mảnh len sau đó đưa thanh nhựa lại gần dòng nước. Vì sao em dự đoán như vậy ?

  • 1 Đánh giá

2. Thí nghiệm (SGK KHTN 7 trang 111)

Hãy dự đoán hiện tượng sẽ xảy ra nếu cọ xát thanh nhựa vào mảnh len sau đó đưa thanh nhựa lại gần dòng nước. Vì sao em dự đoán như vậy ?

Tiến hành thí nghiệm kiểm tra dự đoán.

Bài làm:

Dự đoán hiện tượng: Thanh nhựa sẽ hút dòng nước về phía mình, làm dòng nước chảy nghiêng. Bởi vì khi cọ xát thanh nhựa với vào mảnh len thì thanh nhựa bị nhiễm điện nên có khả năng hút các vật khác. Vì thế dòng nước bị hút về phía thanh nhựa

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021