Khoa học tự nhiên 7 Bài 12: Đa dạng các nhóm sinh vật

  • 1 Đánh giá

Sau đây, KhoaHoc sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi cho "Bài 12: Đa dạng các nhóm sinh vật - Sách VNEN khoa học tự nhiên lớp 7,trang 64". Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Trò chơi "ai nhanh nhất, ai đúng nhất"

- Chuẩn bị: các nhóm chuẩn bị các mẩu giấy, bút dạ

- Tiến hành: trong vòng 3 phút, viết tên các loài sinh vật mà em biết vào giấy. Sau đó, phân loại thành các nhóm khác nhau.

- Sau 3 phút: Các nhóm trình bày sản phẩm của mình.

- Nhóm nào kể được nhiều tên các loài sinh vật và phân loại đúng nhất, sẽ là nhóm thắng cuộc.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Vi khuẩn

Em hãy quan sát các hình dạng khác nhau của vi khuẩn trong hình 12.2 - 12.6 và cho biết hình thái của các dạng vi khuẩn đó là gì?

Bảng 12.1. Hình thái của vi khuẩn

HìnhTên vi khuẩnHình thái
12.2Vi khuẩn viêm màng não
12.3Vi khuẩn gây bệnh tả
12.3Khuẩn Bacillus anthracis gây bệnh than
12.4Vi khuẩn E.coli
12.5Vi khuẩn Leptospia

=> Xem hướng dẫn giải

2.Virut

Hãy đọc thông tin và trả lời câu hỏi: Vì sao virut không được coi là một tế bào sống?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Nguyên sinh vật

Đọc thông tin và quan sát hình 12.10 đến 12.13 để tìm hiểu về nhóm "Nguyên sinh vật".

=> Xem hướng dẫn giải

4. Thực vật

Thực vật là sinh vật nhân thực. Chúng được chia thành 4 nhóm chính sau:

a, Ngành Rêu

b, Dương xỉ

c, Hạt trần

d, Hạt kín

- Đọc thông tin và hoàn thiện bảng

Bảng 12.2. Đặc điểm các ngành thực vật

Đặc điểmRêuDương xỉthực vật Hạt trầnthực vật Hạt kín
Nơi sống
Sinh sản
Đại diện

=> Xem hướng dẫn giải

5. Động vật

Động vật được chia thành 2 nhóm:

a, Động vật không xương sống

=> Xem hướng dẫn giải

6. Sự đa dạng trong loài

Các sinh vật có chung những đặc điểm nhất định và có thể giao phối với nhau được gọi là một loài.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

Khảo sát sự đa dạng

1. Bạn Nam đã khảo sát sự đa dạng của số lượng hạt đậu trong quả đậu. Bạn ấy lấy 20 quả đậu từ cùng một loài, đếm số hạt đậu trong mỗi quả và thu được kết quả về số hạt ở 20 quả là: 7,3,8,6,3,4,7,5,6,6,7,8,3,4,6,4,3,7,8,4.

a, Hãy tính số quả đậu có số lượng hạt tương ứng, ghi kết quả vào bảng 12.3

Số lượng hạt trong quả
số lượng quả

b, Vẽ biểu đồ tần suất kết quả của Nam và cho biết số lượng hạt nào phổ biến nhất.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Em hãy thực hiện một khảo sát về sự đa dạng của số lượng lá chét

a, Thu thập ít nhất 20 chiếc lá từ 1 cây

b, Đếm só lượng lá chét trên mỗi lá và ghi lại kết quả.

c, Điền kết quả vào bảng 12.4

Bảng 12.4. Đa dạng lá

Số lượng lá chét
số lượng lá

d, Vẽ biểu đồ

e, Rút ra kết luận.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Em hãy cho biết nguyên nhân gây ra các căn bệnh/hội chứng trong hình 12.22 - 12.24 là gì? (điền kết quả vào bảng 12.5)

Bảng 12.5. Bệnh và hội chứng

STTTên bệnh/hội chứngNguyên nhân (tác nhân gây bệnh)1
1Ebola
2Cúm thường
3HIV/AIDS

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận động

Em hãy thảo luận với các bạn và nêu một số bệnh lấy nhiễm thường gặp trong đời sống , cho biết tác nhân gây bệnh là gì?

Bảng 12.6. Bệnh lây nhiễm

STTTên bệnhNguyên nhân
1
2
3
4

=> Xem hướng dẫn giải

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Em hãy thực hiện khảo sát sự đa dạng về đặc điểm của các loài sinh vật (thực vật hoặc động vật) mà em biết. Từ đó rút ra ý nghĩa của sự đa dạng với loài.

Viết một đoạn văn miêu tả và chia sẻ với cả lớp.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 400 lượt xem