1. Bạn Nam đã khảo sát sự đa dạng của số lượng hạt đậu trong quả đậu. Bạn ấy lấy 20 quả đậu từ cùng một loài, đếm số hạt đậu trong mỗi quả và thu được kết quả về số hạt ở 20 quả là: 7,3,8,6,3,4,7,5,6,6,7,8,3,4,6,4,3,7,8,4.

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Khảo sát sự đa dạng

1. Bạn Nam đã khảo sát sự đa dạng của số lượng hạt đậu trong quả đậu. Bạn ấy lấy 20 quả đậu từ cùng một loài, đếm số hạt đậu trong mỗi quả và thu được kết quả về số hạt ở 20 quả là: 7,3,8,6,3,4,7,5,6,6,7,8,3,4,6,4,3,7,8,4.

a, Hãy tính số quả đậu có số lượng hạt tương ứng, ghi kết quả vào bảng 12.3

Số lượng hạt trong quả
số lượng quả

b, Vẽ biểu đồ tần suất kết quả của Nam và cho biết số lượng hạt nào phổ biến nhất.

Bài làm:

a, bảng 12.3

Số lượng hạt trong quả345678
Số lượng quả441443

b,

  • 41 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST