5. Tìm hiểu vai trò của tuyến giáp

  • 1 Đánh giá

5. Tìm hiểu vai trò của tuyến giáp

a, Chọn các từ: tiroxin, trao đổi chất, tuyến giáp, bướu cổ, i ốt, hoocmon, điền vào chỗ chấm:

Tuyến giáp tiết hoocmon ............... (TH) trong thành có i ốt, hoocmon này có vai trò quan trọng trong ............... và quá trình chuyển hóa các chất trong tế bào. Khi thiếu ..... trong khẩu phần ăn hằng ngày, tiroxin không tiết ra, tuyến yên sẽ tiết ra ................. thúc đẩy ............... tăng cường hoạt động gây phì đại tuyến này đó chính là bệnh ..............

b, Quan sát hình 27.5. Mô tả các dấu hiệu của người bị bệnh Bazodo thể hiện trên mặt và cổ.

Bài làm:

a,

1. tiroxin

2. trao đổi chất

3. i ốt

4. hoocmon

5. tuyến giáp

6. bướu cổ

b, Bệnh Bazodo: mắt và cổ phù nề do tích nước, mắt lồi, luôn hồi hộp, căng thẳng

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST