7. Cơ quan phân tích thị giác

  • 1 Đánh giá

7. Cơ quan phân tích thị giác

Chọn các từ: màng cứng, màng mạch, màng lưới, thủy tinh thể, mồng mắt, thủy dịch, dây thần kinh điền vào hình 28.10 cho phù hợp.

Bài làm:

1.màng lưới

2. màng mạch

3. màng cứng

4. dây thần kinh

5. mồng mắt

6. thủy dịch

7. thể thủy tinh

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST