Khoa học tự nhiên 7 trang 152 Khoa học tự nhiên 7 bài 25

Nội dung
  • 1 Đánh giá

KHTN 7 - Các vòng tuần hoàn

KhoaHoc.com.vn mời các bạn cùng theo dõi nội dung giải đáp Khoa học tự nhiên 7 trang 152.

Các vòng tuần hoàn

- Quan sát hình 25.5

- Hoàn thành bảng 25.3. Nơi máu được bơm tới từ các ngăn tim

Các ngăn tim coNơi máu được bơm tới
Tâm nhĩ trái co
Tâm nhĩ phải co
Tâm thất trái co
Tâm thất phải co

- Trả lời câu hỏi

1. Căn cứ vào chiều dài quãng đường mà máu được bơm qua, dự đoán xem ngăn tim nào có thành cơ tim dày nhất và ngăn nào có thành cơ tim mỏng nhất?

2. Hệ tuần hoàn máu gồm mấy vòng tuần hoàn? Đó là những vòng tuần hoàn nào? Mô tả.

Bài làm:

Các ngăn tim coNơi máu được bơm tới
Tâm nhĩ trái cotâm thất trái
Tâm nhĩ phải cotâm thất phải
Tâm thất trái cođộng mạch chủ
Tâm thất phải cođộng mạch phổi

1. Tâm thất trái có thành dày nhất, tâm nhĩ phải có thành mỏng nhất

2. Có 2 vòng tuần hoàn:

+ Vòng tuần hoàn nhỏ: tâm thất phải --> động mạch phổi --> phổi --> tâm nhĩ trái

+ Vòng tuần hoàn lớn: tâm thất trái --> động mạch chủ --> cơ thể --> tâm nhĩ phải