Hãy cho biết, trong thực tế để chuyển một cách nhanh chóng và tiện lợi từ mạch điện (có nguồn và dụng cụ điện) hở sang mạch điện kín và ngược lại người ta làm như thế nào.

  • 1 Đánh giá

3. Cách chuyển mạch điện từ hở sang mạch điện kín và ngược lại

Hãy cho biết, trong thực tế để chuyển một cách nhanh chóng và tiện lợi từ mạch điện (có nguồn và dụng cụ điện) hở sang mạch điện kín và ngược lại người ta làm như thế nào.

Bài làm:

Trong thực tế để chuyển một cách nhanh chóng và tiện lợi từ mạch điện (có nguồn và dụng cụ điện) hở sang mạch điện kín và ngược lại người ta sử dụng công tắc.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021