3. Hãy cho biết lợi ích của những thói quen tốt trong học tập.

  • 1 Đánh giá

3. Hãy cho biết lợi ích của những thói quen tốt trong học tập.

Bài làm:

+ đi học đúng giờ, chuẩn bị sách vở giúp học sinh sẵn sàng cho việc học

+ nghe giảng, học thuộc bài và làm bài tập giúp học sinh hiểu bài hơn, lĩnh hội kiến thức tốt hơn.

  • 63 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST