Hãy viết báo cáo:

  • 2 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

Hãy viết báo cáo:

- Vai trò của không khí sạch đối với hô hấp

- Những tac hại của việc thiếu vệ sinh hô hấp

- Các biện pháp bảo vệ cơ quan hô hấp

- Những nguy cơ viêm nhiễm đường hô hấp ảnh hưởng đến cơ thể

- Vai trò của các biện pháp vệ sinh hô hấp

- Viết bài tuyên truyền về ô nhiễm môi trường không khí

- Đề xuất các biện pháp, tham gia các hoạt động làm sạch không khí

  • 77 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST