Em hãy chỉ ra ba hiện tượng trong tự nhiên và đưa ra lí do chứng minh đó là hiện tượng vật lí hay hiện tượng hóa học.

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

1. Em hãy chỉ ra ba hiện tượng trong tự nhiên và đưa ra lí do chứng minh đó là hiện tượng vật lí hay hiện tượng hóa học.

2. Viết sơ đồ hóa học bằng chữ của ba phản ứng hóa học xảy ra trong đời sống hằng ngày.

Bài làm:

Câu 1:

Hiện tượng đun sôi nước -> hiện tượng vật lí nước chỉ chuyển đổi trạng thái từ lỏng sang khí.

Hiện tượng băng tan -> hiện tượng vật lí nước chỉ chuyển đổi trạng thái từ rắn sang lỏng.

Hiện tượng đốt củi -> hiện tượng hóa học vì tạo thành chất mới.

Thanh đinh bị gỉ -> hiện tượng hóa học vì tạo thành chất mới có sự thay đổi về màu sắc tính chất.

Quá trình tiêu hóa thức ăn -> hiện tượng hóa học vì nhờ các enzim thức ăn được biến đổi thành chất cho cơ thể dễ hấp thụ.

Câu 2:

Canxi hidroxit + cacbonic -> canxi cacbonat + nước

sắt + oxi -> oxit sắt từ

Canxi cacbonat -> canxi oxit + cacbonic

  • 61 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST