Vẽ vào vở cách biểu diễn đường truyền của tia sáng và chùm sáng khi ánh sáng truyền trong môi trường trong suốt

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1.Nguồn sáng, vật sáng, và cách biểu diễn đường truyền của ánh sáng

Khái niệm (SGK KHTN trang 76)

Vẽ vào vở cách biểu diễn đường truyền của tia sáng và chùm sáng khi ánh sáng truyền trong môi trường trong suốt

Bài làm:

Tia sáng:

Chùm sáng:

  • 55 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 VNEN