Em hãy kể tên các chất bài tiết của cơ thể và cơ quan thực hiện bài tiết chất đó.

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Em hãy kể tên các chất bài tiết của cơ thể và cơ quan thực hiện bài tiết chất đó.

Bài làm:

- mồ hôi bài tiết qua da

- Nước tiểu bài tiết qua thận, hệ bài tiết nước tiểu

- phân bài tiết qua hậu môn, hệ tiêu hóa

  • 43 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021