Tiến hành các thí nghiệm như sau: Đặt vào 2 đĩa cân đang ở trạng thái cân bằng các bình khí Oxi và khí Cacbonic như hình 6.1

  • 1 Đánh giá

6. Tiến hành các thí nghiệm như sau: Đặt vào 2 đĩa cân đang ở trạng thái cân bằng các bình khí Oxi và khí Cacbonic như hình 6.1

a, Kim đồng hồ của cân sẽ lệch về phía nào? Giải thích.

b, Nếu không làm thí nghiệm có thể dự đoán/biết được kim cân sẽ lệch về phía nào không? Giải thích.

Bài làm:

a, Kim đồng hồ của cân sẽ lệch về phía bình khí CO2 Vì:

2 bình khí có cùng thể tích, ở cùng điều kiện nên có số mol bằng nhau

. Mà $M_{CO_{2}} > M_{O_{2}}\Rightarrow m_{CO_{2}} > m_{O_{2}}$

b, Nếu không làm thí nghiệm thì có thể dự đoán được kim cân sẽ lệch về phía bên bình khí CO2 Vì:

2 bình khí có cùng thể tích, ở cùng điều kiện nên có số mol bằng nhau

. Mà $M_{CO_{2}} > M_{O_{2}}\Rightarrow m_{CO_{2}} > m_{O_{2}}$

  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021