Đo các cặp góc phản xạ và góc tới tương ứng. Vị trí của tia phản xạ và vị trí tia tới so với pháp tuyến IN thế nào

  • 1 Đánh giá

4. Thí nghiệm tìm quy luật phản xạ và khúc xạ

a, Thí nghiệm tìm quy luật về mối quan hệ giữa vị trí tia phản xạ và vị trí tia tới tương ứng (SGK KHTN trang 77)

Góc tới (i)
Góc phản xạ (i')

Vị trí tia phản xạ và vị trí tia tới so với pháp tuyến IN như thế nào?

So sánh góc phản xạ và góc tới.

Khi góc tới bằng thì góc phản xạ bằng bao nhiêu ? Vẽ hình

Bài làm:

Góc tới (i)
Góc phản xạ (i')

Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới.

Góc phản xạ bằng góc tới.

Khi góc tới bằng thì góc phản xạ cũng bằng .

  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021