E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Em hãy chọn một hệ cơ quan trong số các hệ cơ quan của cơ thể người đã được học trong bài, tìm hiểu về cấu tạo và chức năng các bộ phận trong hệ cơ quan đó.

Vẽ hình, mô tả lại vào vở.

  • 48 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST