Mắc mạch điện gồm nguồn điện và bóng đèn, công tắc điện. Đóng công tắc quan sát xem đèn có sáng không? Nếu đèn không sáng thì thử dự đoán có thể do những nguyên nhân nào? ...

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

Mắc mạch điện gồm nguồn điện và bóng đèn, công tắc điện. Đóng công tắc quan sát xem đèn có sáng không? Nếu đèn không sáng thì thử dự đoán có thể do những nguyên nhân nào? Kiểm tra các dự đoán để xác định dự đoán nào đúng rồi tiến hành khắc phục nguyên nhân để đèn sáng.

Dự đoán các nguyên nhân làm đèn không sángCách kiểm tra dự đoánKết quả kiểm tra dự đoán (đúng hay không đúng đối với mạch điện đã mắc)Cách khắc phục và kết quả khắc phục để đèn sáng

Bài làm:

Nguyên nhân và cách khắc phục:

  • Hết pin thay pin mới
  • Do dây dẫn bị đứt mua dây dẫn mới hoặc sửa dây dẫn lại
  • Do khóa K đóng không kĩ đóng khóa K kĩ lại
  • Do dây tóc bóng đèn bị đứt mua bóng đèn mới vào thay
  • Do các chốt nối dây lỏng vặn chặt chốt dây
  • Do lắp sai mạch điện xem lại bản vẽ lắp lại cho đúng
  • 55 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021